Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa

Autor: Katarzyna Leśkiewicz
Tytuł: Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa
Recenzenci:
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB
dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ
Redakcja i korekta tekstu: Anna Baziór
Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Skład, łamanie i projekt okładki: Marta Krysińska-Kudlak
Printed in Poland, Innovatio Press Publishing House University of Economics and Innovation in Lublin 20-209 Lublin, Projektowa 4, tel.: +48 81 749 17 77, fax: 48 81 749 32 13
https://www.wsei.lublin.pl/, e-mail: wydawnictwo@wsei.lublin.pl
ISBN 978-83-66159-14-3

Spis treści

##issue.coverPage.altText##