Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesie globalizacji

Autor: Radosław Pastuszko
Tytuł: Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesach globalizacji. Zagadnienia prawne
Recenzenci:
dr hab. Adam Niewiadomski
dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. WSEI
Redaktor prowadzący: Magdalena Głowacka
Korekta: Janina Hunek
Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Skład, łamanie i projekt okładki: Marta Krysińska-Kudlak
Printed in Poland, Innovatio Press Publishing House
University of Economics and Innovation in Lublin 20-209 Lublin, Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: 48 81 749 32 13
https://www.wsei.lublin.pl/, e-mail: wydawnictwo@wsei.lublin.pl
ISBN: 978-83-66159-10-5

Spis treści

##issue.coverPage.altText##