Wychowawcza funkcja rodziny

Wychowawcza funkcja rodziny

Redakcja naukowa:

Wiesław P. Poleszak

Lublin 2018

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

Wychowawcza funkcja rodziny

Redakcja naukowa:

Wiesław P. Poleszak

Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Radochoński prof. dr hab. Małgorzata Tatala
prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-96-8

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##