Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Wymiar polityczno-prawny i społeczny

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Wymiar polityczno-prawny i społeczny

Redakcja naukowa Marek Gąska, Mariusz Paździor

Lublin 2015

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji WSEI

Redakcja naukowa: Marek Gąska, Mariusz Paździor

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Wymiar polityczno-prawny i społeczny

CONTEMPRORARY CONDITIONS SECURITY OF POLAND THE SOCIAL, POLITICAL AND LEGAL DIMENSION OF SECURITY
Recenzenci:
dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. UPH w Siedlcach

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH w Siedlcach

Skład, łamanie: Marek Gąska, Justyna Trubalska Projekt okładki: Lilla Witkowska Redakcja w języku angielskim: Małgorzata Lasota Korekta: Konrad Puławski

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie
i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl
ISBN 978-83-63767-77-8

Publikacja wydana na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##