Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Wymiar polityczno-prawny i społeczny