Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim – w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego

Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim –
w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego

Redakcja naukowa:
Andrzej Jakubecki, Jan Mojak, Jacek Widło

Lublin 2017

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim – w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego

Redakcja naukowa:

Andrzej Jakubecki, Jan Mojak, Jacek Widło

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Popik, prof. WSEI
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, UMCS w Lublinie

Korekta:

dr Anna Koper

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnia- nie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-74-6

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##