##search.authorDetails##

Kaczyńska, Marta, Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii w Lublinie, Polska

  • Tom 7, Numer 1 (2018) - ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE
    Poziom i rodzaje kompetencji społecznych a style radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych u młodzieży ponadgimnazjalnej
    Streszczenie  PDF