##search.authorDetails##

Bakan, Katarzyna, Polska

  • Tom 4, Numer 1 (2015) - ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE
    Zestawienie tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rozwoju tożsamości na przykładzie wczesnej dorosłości
    Streszczenie  PDF