Tom 4, Numer 1 (2015)

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Kontrola emocji u ofiar i sprawców szantażu emocjonalnego w bliskich związkach PDF
Anna Mazur
Starość okresem traumy? PDF
Agnieszka Marek
Consumption of Harmful Substances and Quality Of Life in Poland and Portugal PDF
Maria J. Arezes, Joanna I. Ferreira
Poczucie satysfakcji z życia osób o różnych stylach radzenia sobie ze stresem PDF
Anna Mazur
Gdy dziecko się jąka - rola rodziny w jego terapii PDF
Grzegorz Chmielewski
Życie po rozwodzie PDF
Agnieszka Marek
Funkcjonowanie systemu rodzinnego a osobowość młodzieży licealnej PDF
Anna Mazur
Sens czy bezsens resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej PDF
Justyna Dmowska
Osobowościowe korelaty szantażu emocjonalnego w relacjach rówieśniczych adolescentów PDF
Anna Mazur, Ewa Abramowicz
Style funkcjonowania rodziny a tendencje do angażowania się w relacje rówieśnicze obarczone szantażem emocjonalnym PDF
Anna Mazur
Motywacja osiągnięć i nadzieja na sukces u osób pracujących w firmach o strukturze korporacyjnej PDF
Damian Mitura
Przemoc wobec osób starszych PDF
Agnieszka Barańska, Mariola Janiszewska, Ewelina Firlej, Aneta Kryk, Katarzyna Pawlikowska-Łagód
Zestawienie tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rozwoju tożsamości na przykładzie wczesnej dorosłości PDF
Katarzyna Bakan
Wsparcie społeczne osób starszych PDF
Mariola Janiszewska, Kamila Zabłocka, Ewelina Firlej, Aneta Kryk, Katarzyna Pawlikowska-Łagód

RECENZJE I POLEMIKI

Joanna Kobosko, Relacje matka dziecko a zaburzenia rozwoju językowego u młodzieży głuchej PDF
Kinga Stefańska
Środowisko rodzinne a orientacja na cele materialistyczne osób o różnych doświadczeniach generacyjnych PDF
KAROLINA WETOSZKA