Tom 7, Numer 1 (2018)

INNOWACJE PSYCHOLOGICZNE

 

Opieka naukowa:

dr Jacek Łukasiewicz SCJ (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych) - przewodniczący

prof. Lidia Łysiuk (Katedra psychologii rozwoju na Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Aleksandra Puszkina)

prof. dr hab. Jana Moricová (Katedra religioznawstwa i nauczania religii, Wydział Filozofii, Katolicki Universytet w Ruzomberoku)

dr Marta Pawelec (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wydział Administracji i Nauk Społecznych),

dr Petra Lajčiaková (Katedra psychologii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet w Ruzomberoku)

dr Anna Jarmołowska (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia)

dr Katarzyna Nowak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Katedra Pedagogiki i Psychologii)

 

Komitet redakcyjny:

Rafał Zieliński (zielinskiir@gmail.com)

Grzegorz Grochecki (grochecki.g@gmail.com)

Adrianna Prasał (adrianna.prasal@gmail.com)

 

Lista recenzentów:

 

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta,

 

dr Marta Pawelec,

dr Anna Stachyra-Sokulska,

dr Franciszek Kozaczuk,

dr Katarzyna Hartfil,

dr Manika Baryła-Matejczuk

dr Katarzyna Nowak

 

Redaktorzy językowi:

Anna Koper

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE

Oczekiwania od pomocy psychologicznej – percepcja zawodu psychologa PDF
Anna Szczukiewicz
Terapia i formy pomocy dla osób współuzależnionych od alkoholu PDF
Dominika Stachyra
Postrzeganie sensu życia przez młodych ludzi a uzależnienie od substancji psychoaktywnych PDF
Elżbieta Klima
Adaptacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie do procesu socjoterapii PDF
Joanna Wachnicka
Niewidomi i niedowidący – charakterytyka niepełnosprawności. PDF
Grzegorz Grochecki, Rafał Zieliński
Preferowane wartości wczesnych adolescentów a układ ich relacji inter- i intrapersonalnych. PDF
Grzegorz Grochecki, Rafał Zieliński
Poziom i rodzaje kompetencji społecznych a style radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych u młodzieży ponadgimnazjalnej PDF
Karolina Kępowicz, Marta Kaczyńska
Poczucie jakości życia a wyznawany system wartości młodzieży ponadgimnazjalnej PDF
Karolina Kępowicz
Wpływ problemów alkoholowych na rodzinę PDF
Paula Prudaczuk
Dynamika zmian koncepcji psychopatii na przestrzeni lat PDF
Michał Sulej
Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie ze stresem wśród uczniów gimnazjum PDF
Katarzyna Maria Żebrowska
WOLNOŚĆ JAKO SAMOSTANOWIENIE: ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z WOLNOŚCI WARUNKIEM ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
Karolina Lalka-Sobczuk