WOLNOŚĆ JAKO SAMOSTANOWIENIE: ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z WOLNOŚCI WARUNKIEM ROZWOJU TOŻSAMOŚCI

Karolina Lalka-Sobczuk

Streszczenie


Wolność jako samostanowienie: odpowiedzialne korzystanie z wolności warunkiem rozwoju tożsamości.

Wolności nie da się zamknąć w sztywnych definicjach, trzeba jej doświadczyć, jako zdolności stwarzania samych siebie i wybierania drogi do bycia sobą. Gdy człowiek za punkt wyjścia wybiera doświadczenie swojej sprawczości, tego, że może dokonać różnych czynów, ale też od nich się powstrzymać, realnie dotyka tej wolności. Istota wolności tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury ludzkiej i ma swój fundament w godności osoby. Szczególnym czasem na odkrywanie wolności jest okres dorastania. Jest to czas życiowego przełomu. Jednym z najważniejszych zadań rozwojowych okresu adolescencji jest bowiem osiągnięcie osobistej tożsamości. Okres dojrzewania to także czas kryzysu i buntu, formowania się nowej, dojrzałej tożsamości. Bunt i niepokój, które towarzyszą przyjmowaniu odpowiedzialności, mają charakter pozytywny. Istotą tego buntu jest bowiem wewnętrzne przekonanie o istnieniu wolności każdego człowieka. Inaczej bunt nie miałby sensu.

Słowa kluczowe: wolność, odpowiedzialność, okres dorastania, tożsamość


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.