Dynamika zmian koncepcji psychopatii na przestrzeni lat

Michał Sulej

Streszczenie


Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie skali problemu jakim aktualnie jest psychopatia, jak i ukazanie koncepcji zmian na przestrzeni lat wśród najważniejszych z teorii. Dla więk szości psychopatia kojarzy się z czymś abstrakcyjnym i odległym, jednak statystyki mówią co innego. Temat pomimo stuletnich badań dalej pozostaje na etapie teorii i szukania najlepszych rodzajów terapii.

 

Słowa kluczowe: psychopatia, teorie, wprowadzenie do psychopatii.

amics of changes in the concept of psychopathy oveears

Abstract

The purpose of this article is to show a range of the problem which psychopathy is and to show a conception of changes over the years among the most important theories. For the most people psychopathy connotes with something abstract and distant, although statistics shows something different. Despite hundred years of research it still stays on the stage of theories and searching the best types of therapy.

Keywords: psychopathy, theories, introduction to psychopathy.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.