Wpływ problemów alkoholowych na rodzinę

Paula Prudaczuk

Streszczenie


S t r e s z c z e n i e

Niniejsze opracowanie zawiera krótką charakterystykę rodzin borykających się z chorobą alkoholową. Porusza kwestię rozpoznawania uzależnienia od alkoholu skierowanej do wszystkich członków rodziny, a także najbliższego środowiska.

 

S u m m a r y

The paper presents brief characteristic of families dealing with alcoholism, discusses the issue of recognizing addiction and concentrate on what kind of problems alcoholism is causing and how does it impact on functioning of the whole family.

 

S ł o w a k l u c z o w e

choroba alkoholowa, system rodzinny, uzależnienie


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.