Poziom i rodzaje kompetencji społecznych a style radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych u młodzieży ponadgimnazjalnej

Karolina Kępowicz, Marta Kaczyńska

Streszczenie


Abstrakt

Badania dotyczą związku wybranych wymiarów kompetencji społecznych ze stylem radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Celem badań było sprawdzenie czy występuje związek pomiędzy poziomem i rodzajem kompetencji społecznych, a stylem reagowania w sytuacjach konfliktowych. Narzędzia które zostały użyte w badaniach to Kwestionariusz KKS(M) - Anny Matczak i Kwestionariusz Stylów Radzenia Sobie z Konfliktem – Karoliny Kępowicz, Marty Kaczyńskiej. Grupą badawczą byli uczniowie klas 1-3 XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Badania potwierdziły postawioną hipotezę badawczą - występuje związek pomiędzy poziomem i rodzajem kompetencji społecznych, a stylem reagowania w sytuacjach konfliktowych.

Słowa kluczowe: style reakcji na konflikt, konflikt, kompetencje społeczne, młodzież

 

Abstract

The study relates to the relationship between chosen dimensions of social competency and the style of coping with conflict situations. The aim of the study was to test if there is a relationship between the type of social competencies and the style of reacting in situations of conflict. The tools which were used in the study were a Questionnaire KKS(M) – by Anna Matczak and a Questionnaire of the Styles of Dealing with Conflict – by Karolina Kepowicz and Marta Kaczynska. The group which was studied consisted of pupils from classes 1-3 XIV of Liceum Ogolnoksztalcace im. Zbigniewa Herberta in Lublin. The study proved the proposed hypothesis – there is a relationship between the level and type of social competencies and the style of reacting in conflict situations.

Key words: styles of reaction in conflict, conflict, social competencies, adolescents


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.