Oczekiwania od pomocy psychologicznej – percepcja zawodu psychologa

Anna Szczukiewicz

Streszczenie


S t r e s z c z e n i e

Od profesjonalistów takich jak psycholodzy czy psychoterapeuci wymagane jest posiadanie pewnych cech, które umożliwiają umiejętne udzielanie pomocy innym. Z tą dziedziną ludzkiej działalności związane są oczekiwania jakie mają pacjenci wobec osoby niosącej im pomoc psychologiczną. Niniejszy artykuł koncentruje się na tematyce relacji między pacjentem, a terapeutą, przedstawia badania własne, dotyczące percepcji zawodu psychologa oraz omówienie ich wyników.

 

S u m m a r y

Psychologists and psychotherapists are required to have adequate abilities and characteristics that are necessary to properly help other people. Patients have certain expectations toward this proffession and toward specialists who may provide them proffesional help. The paper discusses relation beetween patient and psychologist, presents research about expectations toward psychologists and discussion of the results.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.