Wolontariat jako bezinteresowna pomoc na rzecz innych

Monika Banach

Streszczenie


Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie jednostki wolontariusza oraz ukazanie, kim jest wolontariusz a więc osoba która dobrowolnie i bezpłatnie świadczy usługi na rzecz innych osób. Obecnie w Polsce pojawia się coraz więcej działalności wolontariackich, a osoby będące wolontariuszami czerpią z tego mnóstwo satysfakcji. Co więcej osoby będące wolontariuszami często dzięki tej formie pracy zyskują poczucie sensu życia oraz podwyższa się ich samoocena. W artykule zostały również poruszone kwestie historii wolontariatu oraz aspekty prawne.
Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariusz, rys historyczny, prawo, kategorie wolontariatu

Abstract

The purpose of this article is to present the notion "volunteer" itself and to show who is a volunteer - the person who voluntarily and free of charge services to other people. Currently in Poland there are more and more voluntary activity. And those who are volunteers derive from this a lot of satisfaction. Moreover, those who are volunteers, frequently due to this form of work gain a sense of the meaning of life and increase their self-esteem. The article also discussed issues of the history of volunteering and its legal aspects. 


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.