Życie po rozwodzie

Agnieszka Marek

Streszczenie


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amato P. R., Spencer J. (2010), Divorce in Europe and the United States: Commonalities and differences across nations. Family Science, 1, 2-13.

Beisert M. (2000), Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem. Poznań: Wydawnictwo

Fundacji Humaniora.

Cusk R. (2013), Po: o małżeństwie i rozstaniu. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Dronkers J., Kalmijn M., Wagner M. (2006), Causes and Consequences of Divorce: Cross-national and Cohort Differences, an Introduction to this Special Issue. European Sociological Review, 22 (5), 479-481.

Gardner J., Oswald A.J. (2006), Do Divorcing Couples Become Happier By Breaking

Up? Journal of Royal Statistical Society, 169, 319-336.

Holmes T. H., Rahe R.H. (1967), The Social Readjustment Rating Scale. Journal

Psychosomatic Research, 11 (2), 213-21.

Jabłoński K. (2010), Rozwód. Jak go przeżyć? Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Lucas R.E. (2005), Time Does Not Heal All Wounds: A Longitudinal Study of Reaction and

Adaptation to Divorce. Psychological Science, 16 (12), 945-950.

Martin-Prével M. (2013), Rozwiedzeni wciąż kochają. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”. Merrill T.S., Hamilton G. (2000), The Stages of Divorce. Hawaii Divorce Manual. Honolulu: Hawaii State Bar Association.

Myers D.G. (1999), Close relationships and quality of life. [W:] D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well-being: The foundations of hedonic psychology (s. 374–391). New York: Russell Sage Foundation.

Rabior W. E. (2010), Życie po…rozwodzie. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2010.

Schoon I., Hansson L., Salmela-Aro K. (2005), Combining Work and Family Life

Life Satisfaction Among Married and Divorced Men and Women in Estonia, Finland, and the

UK. European Psychologist, 10 (4), 309-319.

Sztander-Trabert W. (2009), Spotkanie z rozstaniem. Charaktery, 6, 17-22.

Wallerstein, J. S. (1986), Woman after divorce: Preliminary report from a ten-year follow-up.

American Orthopsychiatric Association, 56 (1), 65-77.

Wallerstein J. S., Blakeslee S. (2006), Druga Szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci dziesięć lat

po rozwodzie. Kielce: Wydawnictwo „Charaktery”.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00013 Eurostat 2013; dn. 2.06.2014, godz. 11:17 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF Centrum Badań Opinii Publicznej,

; za: Rocznik demograficzny 2012, GUS; dn. 2.06.2014, godz. 14:20


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.