Starość okresem traumy?

Agnieszka Marek

Streszczenie


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balaram P. (2004), Gerontophobia, Ageing and Retirement. Current Science – Bangalore, 87, 1163-1164.

Cichocka M. (2001), Zjawisko i formy przemocy wobec ludzi starych. [W:] M. Bińczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne (s. 214-215). Warszawa– Poznań: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowska H. (2003), Wygrać starość. Niebieska Linia, 5, 9-10.

de Walden-Gałuszko K. (1992), Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii: psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

de Walden-Gałuszko K. (1996), U kresu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed.

de Walden-Gałuszko K. (2011), Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Dziuban A. (2010), Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd literatury. Gerontologia Polska, 18, 140-147.

Fizjoterapia w geriatrii, red. K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A. M. Borowicz (2011). Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Głębocka A., Szarzańska M. (2005), Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku. Gerontologia Polska, 13, 260-265.

Hall C. S., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen-Niejodek I. (2003), Wymiar duchowy człowieka a zdrowie. [W:] Z. Juczyński,

N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 33-47). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologiczne problemy chorób nowotworowych.

[W:] Psychologia zdrowia (s. 297-302). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hill R. D. (2005), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Warszawa: Wydawnictwo Laurum.

Jäger W. (2007), Życie nigdy się nie kończy. O życiu, starości i śmierci. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co.

Jasielska A. (2011), Funkcjonowanie emocjonalne osób w wieku 60-85 lat na przykładzie regulacji emocji. Gerontologia Polska, 19, 112-118.

Kałuża, D. (2010), Nowożeńcy po 60. roku życia w Polsce. Gerontologia Polska, 18,

-154.

Marcinek. P. (2007), Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości. Gerontologia Polska,15, 69-75.

McCrae R. R., Costa P. T. (2006), Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Oleś P. K. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Pilecka B. (2004), Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pędich W. (2006), Procesy starzenia się człowieka. Gerontologia i geriatria. [W:] T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Gerontologia i geriatria z elementami gerontologii ogólnej (s. 2-5). Gdańsk: Wydawnictwo Via Media.

Sobów T. (2010), Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie

w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Staręga A. (2003), Przemoc wobec osób starszych. Niebieska Linia, 5, 5 – 6.

Starość – obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii, red. B. Zboiny, G. Nowak-Starz (2009). Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój".

Steuden S.( 2011), Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Straś-Romanowska M. (2001), Późna dorosłość. Wiek starzenia się. [W:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2 (s. 263–292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Szukalski P. (2004), Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek- przyczyny, przejawy i konsekwencje. Polityka Społeczna, 2 , 11-15.

Sygit E., Ossowski R. (2008), Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeć

i wykształcenie. Gerontologia Polska, 16, 163–168.

Zielińska – Więczkowska H., Kędziora – Kornatowska K., Kornatowski T. (2008), Starość jako wyzwanie. Gerontologia Polska, 16, 131-136.


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.