Sens czy bezsens resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej

Justyna Dmowska

Streszczenie


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Machel H. (2008) Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Zimbardo P.G. (2008) Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? PWN

http://adwokatura.pl/?p=14038


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.