Uwikłani w sieci. Wzorce aktywności internetowej w kontekście uzależnienia od internetu i nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży

Szymon Juza, Tomasz Kloc

Streszczenie


Artykuł podejmuje aktualne i ważne zagadnienia związane z używaniem Internetu przez dzieci i młodzież. W badaniach własnych autorzy poszukują związków pomiędzy syndromem uzależnienia od Internetu (SUI) a przystosowaniem społecznym. Odpowiadają też na pytanie, jak poszczególne rodzaje aktywności internetowej różnicują badanych pod względem uzależnienia od Internetu i przystosowania w warunkach szkolnych.

Generalnie SUI współwystępuje z wyższym poziomem agresywności. Okazuje się, że istnieją aktywności, które wiążą się z silniejszą zależnością od Internetu (np. gry, serwisy społecznościowe), a także takie, którym nie towarzyszy SUI (np. nauka przez Internet). Pewne aktywności, takie jak filmy czy agresywne gry, sprzyjają zachowaniom niekorzystnym przystoso- wawczo, natomiast użytkownicy komunikatorów czy forów internetowych są lepiej przystosowani. Zależności te bywają ambiwalentne i zmieniają się na różnych poziomach wiekowych. Na podstawie tych analiz i wniosków sformułowano zalecenia dla wszystkich, którzy zajmują się psychoprofilaktyką młodego pokolenia.  


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.