Kontakt

Osoba do kontaktu

Jacek Łukasiewicz
Email: jacek.lukasiewicz@wsei.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Adam Piwko
Email: adam.piwko@wsei.lublin.pl