Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe

Innowacje Psychologiczne są studenckim czasopismem naukowym z zakresu psychologii, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest wymiana informacji o studenckich dokonaniach i przemyśleniach tak w odniesieniu do współczesnej wiedzy teoretycznej, jak do wyników badań empirycznych.


Innowacje Psychologiczne składają się z następujących działów:

  • rozprawy i artykuły naukowe,
  • tłumaczenia z czasopism psychologicznych,
  • recenzje, sprawozdania i polemiki,
  • inne materiały (eseje i felietony o tematyce psychologicznej lub pokrewnej, relacje dotyczące własnych doświadczeń itp.).

Rozprawy i artykuły naukowe mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i przeglądowy. Mogą też stanowić opis badań empirycznych. Promujemy opisy osiągnięć wdrożeniowych. Tekst wraz z tabelami, wykresami, zdjęciami, streszczeniami i spisem literatury nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego. Rozprawy mogą być bardziej obszerne. Każdy artykuł jest oceniany przez anonimowego recenzenta – znawcę tematu. Wraz z decyzją redakcji autor otrzyma kopię recenzji. Może też otrzymać sugestie dotyczące proponowanych zmian w tekście.

Tłumaczenia artykułów naukowych muszą być zgodne z oryginałem obcojęzycznym. Konieczna jest zgoda autora i redakcji zagranicznej na druk w IP. Preferowane są tematy atrakcyjne, twórcze i nowatorskie.

Recenzje, sprawozdania i polemiki. Recenzje dotyczą aktualnych publikacji w języku polskim i językach obcych. Naukowe polemiki i dyskusje odnoszą się do publikacji w psychologicznych czasopismach naukowych. Recenzje nie mogą przekraczać dziesięciu, a polemiki i eseje – pięciu stron maszynopisu. Sprawozdania ze zjazdów, narad, sympozjów, seminariów i warsztatów powinny się mieścić w granicach 5-7 stron, a wyjątkowo mogą być bardziej obszerne.

Inne materiały to teksty, które nie mieszczą się w wyżej wspomnianych kategoriach, ale ze względu na ich inspirujący lub nowatorski charakter są warte opublikowania w IP (np. eseje). O ich objętości oraz recenzowaniu każdorazowo decyduje redakcja.


Opieka naukowa:

Jacek Łukasiewicz,

Marta Pawelec,

Czesław Walesa


Komitet redakcyjny:

Jagoda Czajkowska,

Anna Kardash,

Iryna Yevtushenko,

Grzegorz Grochecki  

Rafał Zieliński.


Lista recenzentów:

Bernadeta Lelonek-Kuleta,

Marta Pawelec,

Anna Stachyra-Sokulska,

Franciszek Kozaczuk,

Katarzyna Hartfil,

Manika Baryła-Matejczuk


Redaktorzy językowi:

Anna Koper