Nauki techniczne


Zeszyty Naukowe WSEI seria: TRANSPORT I INFORMATYKA

Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki mają na celu popularyzowanie dorobku naukowego i prezentowanie wyników badań naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, transportu i logistyki oraz informatyki.
Zeszyty mają charakter otwarty, mogą w nich publikować swoje prace zarówno pracownicy Wydziału jak i autorzy zewnętrzni, w tym również osoby z zagranicznych ośrodków naukowych

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj