Nauki społeczne


Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych. 

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj

Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj