Nauki społeczne


Horyzonty Psychologii

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych. 

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj

Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA

Wydawnictwo poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce prawnej, administracyjnej oraz różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego.

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA

Tematyka prac naukowych realizowanych na Wydziale Ekonomii i Logistyki WSEI w Lublinie koncentruje się wokół zagadnie rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Więcej | Najnowsza publikacja | Zarejestruj