O Stronie

Wydawnictwo Naukowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Innovatio Press to przede wszystkim forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz źródło podręczników i skryptów dla naszych studentów. W ciągu 8 lat funkcjonowania Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press opublikowało łącznie 120 ciągłych i zwartych pozycji wydawniczych a w tym:


Zeszyty Naukowe WSEI – 9 numerów od 2005 roku łącznie oraz w poszczególnych seriach: 6 numerów Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomii, 2 Wydziału Administracji, 2 Wydziału Transportu i Informatyki i 2 numery czasopisma naukowego – Horyzonty Psychologii; monografie naukowe – 42 pozycje; konferencje naukowe – 6 pozycji; skrypty i podręczniki – 41 pozycji); badania naukowe – 10 pozycji.

Każdą z serii wydawniczych redaguje osobny Komitet Redakcyjny, a za poziom merytoryczny odpowiadają osobne Rady Programowe. Nad całym Wydawnictwem nadzór sprawuje Rada Naukowa Wydawnictwa, której troską jest opracowywanie planów wydawniczych, ocena ich realizacji oraz czuwanie nad poziomem merytorycznym i edytorskim wszystkich publikacji.W jej skład wchodzą:

 • prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz – Rektor WSEI
 • prof. dr hab.  Bożydar Kaczmarek 
 • dr Michał Jarmuł – Prorektor WSEI ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich,
 • prof. dr hab. Katarzyna Popik-Chorąży – Dziekan Wydziału Administracji
 • dr hab. inż. Artur Popko, prof. nadzw. WSEI  – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki
 • prof. WSEI dr Marian Stefański – Prorektor WSEI ds. Studenckich i Współpracy
 • dr hab. Andrzej Cwynar, prof. nadzw WSEI Dziekan Wydziału Ekonomii i Logistyki
 • dr hab. Wiesław Kowalski, prof. nadzw. WSEI Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • dr Magdalena Głowacka - Sekretarz Wydawnictwa


Wszystkie prace publikowane przez Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press są recenzowane. Wszystkie prace publikowane przez Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press posiadają numery ISBN, a poszczególne serie „Zeszytów Naukowych” – numery ISSN.

Od 2012 roku Wydawnictwo rozpoczęło wydawanie czasopism w formie elektronicznej na platformie internetowej (e-czasopisma) w tym nowy tytuł Horyzont Pedagogiki.

W 2012 roku „Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia” znalazły się na liście czasopism punktowanych.

 

RADA WYKONAWCZA WYDAWNICTWA:

 • dr Tomasz Rymarczyk - Redaktor International Journal of Management, Economy and Innovative Technology
 • dr hab Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEI - Redaktor Horyzontów Psychologii i Nauk o Człowieku
 • Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki - Redaktor Przeglądu Administracji Publicznej i Biznesu
 • dr Magdalena Głowacka - Sekretarz Wydawnictwa WSEI

RADA WYDAWNICZA

 • Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek,
 • dr hab. Wiesław Kowalski, prof. nadzw. WSEI,
 • dr Mariusz Paździor, Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii
 • dr inż. Józef Stokłosa, p.o. Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki
 • dr Magdalena Głowacka, sekretarz Wydawnictwa WSEI

Redakcja

Redaktorzy naukowi:

 • prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz – Rektor WSEI
 • dr Michał Jarmuł – Prorektor WSEI ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich,
 • prof. dr hab. Katarzyna Popik-Chorąży,
 • dr inż. Józef Stokłosa ,
 • dr Marian Stefański, prof. WSEI,
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI, 
 • dr hab. Czesław Walesa, prof. nadzw. WSEI
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Meissner 


Redaktorzy statystyczni:

 • prof. WSEI dr Michał Jarmuł
 • prof. WSEI dr Marian Stefański

Redaktorzy językowi:

 • mgr Alina Mazur-Stefańska (język polski)
 • dr Anna Koper (język polski)
 • prof. dr hab. Lidia Łysiuk (język rosyjski, język białoruski)
 • prof. dr hab. Anatol Wychruszcz (język ukraiński)


Kolegium redakcyjne

 • Mgr Adam Piwko - Redaktor techniczny

 

Rada Naukowa Wydawnictwa WSEI

Członkowie:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz
 • prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek
 • dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
 • dr Marian Stefański, prof. WSEI
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Chorąży,
 • prof. dr hab. Katarzyna Popik-Chorąży
 • dr Mariusz Paździor,
 • prof. dr hab. Wiesław Kowalski,
 • prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś,
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Niewczas,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Cisowski,
 • prof. dr hab. Mirosław Granat,
 • prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski,
 • prof. dr hab. Czesław Banach,
 • prof. dr hab. Czesław Walesa,
 • prof. dr hab. Andrzej Meissner,
 • prof. dr hab. AJerzy Doroszewski,
 • prof. dr hab. Jolanta Szempruch,
 • prof. dr hab. Jan Saran,
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Koralewski,
 • dr inż. Józef Stokłosa,
 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek,
 • prof. dr hab. Dariusz Błaszczuk,
 • prof. dr hab. Piotr Książek,
 • prof. dr hab. inż. Marek Opielak,
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki,
 • bp prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik,CSc.,
 • doc. JUDr. Mária Bujňáková,CSc.,
 • prof. PhDr. Frantisek Mihina, CSc. 

O systemie