Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst ten nie był nigdzie opublikowany w części lub całości i nie został wysłany do innego czasopisma.

  2. Manuskrypt został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoftr Word, RTF lub WordPerfect

  3. Zastosowano zapis URL w pozycji literatury, gdy jest on dostępny.

  4. Tekst je zapisany czcionką 12 punktów z zachowaniem pojedynczej interlinii, stosowana jest kursywa a nie podkreślenia, z wyjątkiem adresów URL, a wszystkie ilustracje, tabele i ryciny zamieszczone są w tekście a nie na końcu.

  5. Manuskrypt przygotowano zgodnie ze stylistycznymi i biograficznymi wymogami Wskazówek dla Autorów zamieszczonymi w wybranym prze autora/ów czasopiśmie.

  6. Przesłany manuskrypt zostanie odpowiednio sformatowany przez reakcję dlatego należy unikać dodatkowego formatowania.

 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy email podane na tej stronie będą używane wyłącznie celach statutowych czasopisma i nie będą przekazywane innym podmiotom do wykorzystania do innych celów.