Kontakt

Osoba do kontaktu

Wiesław Poleszak
Email: wieslaw.poleszak@wsei.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Adam Piwko
Tel.: +48 81 749 3253
Email: adam.piwko@wsei.lublin.pl