Globalization, the State and the Individual

Globalization, the State and the Individual jest ogólnodostępnym czasopismem naukowym, obejmującym problematykę nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania.