Rada naukowa

 1. dr hab. n. med. Iwona Bojar (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
 2. doc. JUDr. Mária Bujňáková,CSc.,(Uniwersytet im. Pawła Józefa Šafárika w Koszycach)
 3. dr hab. n. med. Eliasz Dacka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 4. prof. dr hab. Pawol Danciak (Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej w Bratysławie)
 5. dr hab.n.med. Mariusz Goniewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 6. prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 7. dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 8. prof. dr hab. Julia Jemielianova (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 9. dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 10. prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 11. prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 12. prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w  Mediolanie)
 13. prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina w Brześciu)
 14. prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Marczewski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)
 15. prof. PhDr. Frantisek Mihina, CSc.( Preszowski Uniwersytet w Preszowie)
 16. dr hab. n. med. Alfred Owoc (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
 17. dr hab. n. med.  Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
 18. prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 19. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 20. bp prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik,CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie)
 21. prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk (Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie)
 22. prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)
 23. prof. dr hab. n. med. Witold Witczak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)