Tom 2, Numer 2 (2017)

Komitet redakcyjny:

Redaktor Naczelny: dr n. med. Anna Włoszczak-Szubzda z-ca. redaktora naczelnego: dr n. med. Beata Biernacka Sekretarz redakcji: dr n. med. Joanna Girzelska Redaktor merytoryczny: dr n. med. Maria Pieniążek dr n. med. Zbigniew Orzeł
Redaktor statystyczny: dr n. o zdr. Magdalena Głowacka

Redaktor języka polskiego: dr Anna Koper – lolog języka polskiego Redaktorzy języka angielskiego: Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Rada Naukowa:

dr hab. n. med. Iwona Bojar (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (Uniwersytet im. Pawła Józefa Šafárika
w Koszycach)
dr hab. n. med. Eliasz Dacka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prof. dr hab. Pawol Danciak (Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej
w Bratysławie)
prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prof. dr hab. Julia Jemielianova (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina w Brześciu) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) prof. PhDr. Frantisek Mihina, CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie)
dr hab. n. med. Alfred Owoc (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
dr hab. n. med. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) bp prof. Dr. PhDr. Stanislav Stolárik, CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie) prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk (Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie) prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)
prof. dr hab. n. med. Witold Witczak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie)

Recenzenci:

dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr n. med. Maria Pieniążek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

Aspekty zdrowia i choroby

Tom 2 ◀▶ Nr 2 ◀▶ Rok 2017

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Azich
Aspekty zdrowia i choroby Tom 2 ◀▶ Nr 2 ◀▶ Rok 2017

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki:

Anna Włoszczak-Szubzda

Konsultacja językowa i korekta:

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 32 12, fax tel. +48 81 749 32 13 azich@wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

e-ISSN: 2451-2826 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Articles

Rola programów zdrowotnych w profilaktyce próchnicy zębów u dzieci i młodzieży PDF
Dorota Rolińska, Anna Krajewska, Mirosław J. Jarosz
Postawy mieszkańców woj. lubelskiego wobec transplantacji narządów PDF
Ewa Błądkowska
Zrozumienie zagrożenia HIV/AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej PDF
Dorota Banaczek, Mirosław J. Jarosz
Satysfakcja pacjentów z leczenia przeciwbólowego w hospicjum domowym PDF
Halina Samoń, Lech Panasiuk
Wiedza i umiejętności personelu medycznego w odniesieniu do przejawów agresji ze strony pacjenta PDF
Dorota Wojnicka, Anna Włoszczak-Szubzda
Ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat funkcjonowania pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem PDF
Renata Sikorska, Beata Biernacka
Hospicyjna opieka domowa w ocenie pacjentów PDF
Renata Baj, Jolanta Dziewulska