Tom 2, Numer 1 (2017)

Komitet redakcyjny:

Redaktor Naczelny: dr n. med. Anna Włoszczak-Szubzda z-ca. redaktora naczelnego: dr n. med. Beata Biernacka Sekretarz redakcji: dr n. med. Joanna Girzelska Redaktor merytoryczny: dr n. med. Maria Pieniążek dr n. med. Zbigniew Orzeł
Redaktor statystyczny: dr n. o zdr. Magdalena Głowacka

Redaktor języka polskiego: dr Anna Koper – lolog języka polskiego Redaktorzy języka angielskiego: Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speaker

Rada Naukowa:

dr hab. n. med. Iwona Bojar (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (Uniwersytet im. Pawła Józefa Šafárika
w Koszycach)
dr hab. n. med. Eliasz Dacka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prof. dr hab. Pawol Danciak (Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej
w Bratysławie)
prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prof. dr hab. Julia Jemielianova (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina w Brześciu) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) prof. PhDr. Frantisek Mihina, CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie)
dr hab. n. med. Alfred Owoc (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
dr hab. n. med. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) bp prof. Dr. PhDr. Stanislav Stolárik, CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie) prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk (Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie) prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)
prof. dr hab. n. med. Witold Witczak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie)

Recenzenci:

dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr n. med. Maria Pieniążek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Articles

Zachowania prozdrowotne rodziców w zakresie pro laktyki i higieny jamy ustnej u dzieci – przegląd literatury PDF
Kinga Bernat, Jacek Majewski, Mirosław J. Jarosz
Wpływ palenia tytoniu na błonę śluzową jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem leukoplakii – na podstawie piśmiennictwa PDF
Jacek Majewski, Kinga Bernat, Mirosław J. Jarosz
Jakość życia chorych po amputacji kończyn dolnych PDF
Ewa Czuchryta, Wiesław Kowalski
Ocena wiedzy rodziców na temat szczepień zalecanych u dzieci PDF
Małgorzata Malinowska, Anna Włoszczak-Szubzda
Poziom niepokoju a nasilanie objawów alergii u dzieci PDF
Gabriela Rup, Leszek Szewczyk
Ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego oddziału neurologii i intensywnej opieki medycznej na temat opieki nad pacjentem nieprzytomnym PDF
Monika B. Sikora, Beata Biernacka
Edukacja seksualna młodzieży w wieku 15–23 lat PDF
Janina Szpiech, Wiesław Kowalski