Tom 1, Numer 4 (2016)

Azich
Aspekty zdrowia i choroby Tom 1 ◀▶ Nr 4 ◀▶ Rok 2016

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki:

Anna Włoszczak-Szubzda

Konsultacja językowa i korekta:

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 32 12, fax tel. +48 81 749 32 13 azich@wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

e-ISSN: 2451-2826 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Articles

Poziom i rodzaje agresji u nastolatków z zaburzeniami psychicznymi PDF
Joanna Gliwka, Leszek Szewczyk
Ocena poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc PDF
Marta Rachoń
Zasadność stosowania szczepień dodatkowych u dzieci – w opinii personelu medycznego PDF
Ewelina Rozenbajgier, Beata Biernacka
Uwarunkowania klimatu organizacyjnego a wypalenie zawodowe pielęgniarek oddziałów zabiegowych PDF
Anna Matysek, Anna Włoszczak-Szubzda
Ocena wsparcia społecznego rodziców dzieci z chorobami neurologicznymi PDF
Amelia Grzegorczyk, Leszek Szewczyk
Jakość życia pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych PDF
Dorota Lizut, Anna Włoszczak-Szubzda