Tom 1, Numer 3 (2016)

AZiCH

Aspekty Zdrowia i Choroby

Tom 1 ◀▶ Nr 3 ◀▶ Rok 2016

˝ Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

i rozpowszechnianie całości lub fragment.w niniejszej pracy

bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki:

Anna Włoszczak-Szubzda

Konsultacja językowa i korekta:

Anna Koper

Printed in Poland

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4

tel. +48 81 749 32 12, fax tel. +48 81 749 32 13

azich@wsei.lublin.pl

www.wsei.lublin.pl

e-ISSN: 2451-2826

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Articles

Ocena zmian zachowań pacjentów kardiochirurgicznych po zastosowaniu edukacji pielęgniarskiej PDF
Jan Danaj, Beata Biernacka
Stres i jego uwarunkowania a częstotliwość zachorowań na nowotwór jelita grubego PDF
Iwona Kosiarczyk, Anna Włoszczak-Szubzda
Ocena jakości życia pacjentów z toczniem układowym PDF
Elżbieta Teresińska, Leszek Szewczyk
Wybrane aspekty stylu życia chorych z marskością wątroby zakażonych wirusem HCV PDF
Lidia Sierpińska, Beata Wojtczak
Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego w zakresie aktywności fizycznej i sportowej osób dotkniętych niepełnosprawnością PDF
Artur Szubarczyk, Anna Włoszczak-Szubzda
Wartość programów edukacyjnych wspierających chorych z cukrzycą typu 2 – w ocenie pacjentów i pielęgniarek PDF
Elżbieta Czochra, Leszek Szewczyk