Tom 1, Numer 2 (2016)

azich
Aspekty zdrowia i choroby Tom 1 ◀▶ Nr 2 ◀▶ Rok 2016

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki:

Anna Włoszczak-Szubzda

Konsultacja językowa i korekta:

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 32 12, fax tel. +48 81 749 32 13 azich@wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

e-ISSN: 2451-2826 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

 

Articles

„Szpital bez bólu”. Realizacja programu w opiniach pacjentów oddziałów zabiegowych PDF
Marzena Boryga, Anna Anna Włoszczak-Szubzda
Ocena poziomu stresu u pacjentów przed badaniami diagnostycznymi PDF
Bożena Biesiak, Anna Włoszczak-Szubzda
Poziom wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej PDF
Magdalena Blicharz, Beata Biernacka
Świadomość racjonalnego żywienia u kobiet ciężarnych w powiecie lubelskim i lubartowskim PDF
Monika Borzęcka, Leszek Szewczyk
Postrzeganie własnej choroby przez pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej PDF
Bożena Kurlak, Eliasz Dacka
Syndrom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w wybranych oddziałach szpitalnych PDF
Elżbieta Kwiatkowska, Maria Pyć