Tom 3, Numer 2 (2018)

Azich

Aspekty zdrowia i choroby

UWARUNKOWANIA PSYchOSPOŁEczNE zDROWIA I chOROBY

Lublin 2018

Komitet redakcyjny:

Redaktor naczelny: dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda
Z-ca. redaktora naczelnego: dr n. med. Beata Biernacka
Sekretarz redakcji: dr n. med. Joanna Girzelska
Redaktor merytoryczny: dr n. med. Maria Pieniążek
dr n. med. Zbigniew Orzeł
Redaktor statystyczny: dr n. o zdr. Magdalena Głowacka
Redaktor języka polskiego: dr Anna Koper – filolog języka polskiego Redaktorzy języka angielskiego: Hanna Horitza, Michael Tregenza – native speakers

Rada naukowa:

Prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. (Uniwersytet im. Pawła Józefa Šafárika
w Koszycach)
dr hab. n. med. Eliasz Dacka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prof. dr hab. Pawol Danciak (Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej
w Bratysławie)
prof. dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prof. dr hab. Julia Jemielianova (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
prof. dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
prof. dr hab. Lidia Łysiuk (Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina w Brześciu) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) prof. PhDr. Frantisek Mihina, CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie)
dr hab. n. med. Alfred Owoc (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
dr hab. n. med. Lech Panasiuk (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (Uniwersytet Medyczny
w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) bp prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, CSc. (Preszowski Uniwersytet w Preszowie) prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk (Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie) prof. dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)
prof. dr hab. n. med. Witold Witczak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie)

Recenzenci:

dr. n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie) dr n. med. Andrzej Horoch (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)

Aspekty zdrowia i choroby

UWARUNKOWANIA PSYchOSPOŁEczNE zDROWIA I chOROBY

Tom 3 ◀▶ Nr 2 ◀▶ Rok 2018

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Azich
Aspekty zdrowia i choroby Tom 3 ◀▶ Nr 2 ◀▶ Rok 2018

UWARUNKOWANIA PSYchOSPOŁEczNE zDROWIA I chOROBY

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki:

Anna Włoszczak-Szubzda

Konsultacja językowa i korekta:

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 32 12, fax tel. +48 81 749 32 13 azich@wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

e-ISSN: 2451-2826 ISBN 978-83-64527-84-5

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Articles

Stan wyrównania metabolicznego a reakcje lękowe pacjentów z cukrzycą typu 2 PDF
Katarzyna Muciek, Leszek Szewczyk
Nasilenie lęku i zapotrzebowanie na wsparcie wśród matek hospitalizowanych dzieci PDF
Beata Joanna Gietka, Leszek Szewczyk
Analiza obaw pacjentów przed planowanym znieczuleniem ogólnym PDF
Urszula Anna Rusiecka, Lech Panasiuk
Poczucie umiejscowienia kontroli a podejmowanie zachowań zdrowotnych przez pacjentów z chorobami tarczycy PDF
Anita Wajrak, Anna Włoszczak-Szubzda
Analiza postaw personelu pielęgniarskiego wobec uporczywej terapii PDF
Ernest Kiełbasa-Siennicki, Krzysztof Marczewski
Poziom satysfakcji zawodowej pielęgniarek pracujących w oddziałach psychiatrycznych PDF
Anna Sidor, Anna Włoszczak-Szubzda