Tom 2, Numer 4 (2017)

Azich
Aspekty zdrowia i choroby Tom 2 ◀▶ Nr 4 ◀▶ Rok 2017

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki:

Anna Włoszczak-Szubzda

Konsultacja językowa i korekta:

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 32 12, fax tel. +48 81 749 32 13 azich@wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

e-ISSN: 2451-2826

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Articles

Ryzyko zakażenia wirusem HCV w przypadku ekspozycji zawodowej pracy pielęgniarek i położnych PDF
Lidia Sierpińska
Poziom niepokoju u dzieci otyłych PDF
Beata Kiełbus, Leszek Szewczyk
Obawy i lęki pacjentów przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego PDF
Arleta Puźniak, Anna Włoszczak-Szubzda
Poziom wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a stres członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej PDF
Alicja Malinowska, Maria Pyć
Stopień motywacji do dawstwa krwi w zależności od jakości życia PDF
Katarzyna Klajda, Leszek Szewczyk
Jakość życia młodzieży po urazach stawu kolanowego PDF
Edyta Mazur, Mirosław J. Jarosz