Poziom wiedzy rodziców na temat wybranych chorób pasożytniczych u dzieci w wieku przedszkolnym

Agata Nieśpiał, Lech Panasiuk

Streszczenie


Wprowadzenie. Pasożytami jelitowymi może zarazić się każde dziecko. Ma je co szósty siedmiolatek. Państwowy Zakład Higieny przebadał ponad 30 tys. polskich pierwszokla- sistów pod kątem obecności różnych pasożytów jelitowych. Okazało się, że co szósty ma owsiki, lamblie, glisty ludzkie. Oznacza to, że przynajmniej troje, czworo maluchów jest potencjalnym źródłem zakażenia dla kolegów.
cel. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych chorób paso- żytniczych u dzieci w wieku przedszkolnym.
Materiał i metody. Badania na potrzeby pracy przeprowadzono metodą sondażu diagno- stycznego i objęto nimi 103 rodziców, którzy wraz z dziećmi przebywali w Oddziale Dzie- cięcym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.
Wyniki i wnioski. Zdecydowanie większa liczba kobiet niż mężczyzn, a ponadto osoby z wyższym wykształceniem, osoby zamieszkałe w mieście znały drogi zakażenia pasożyta- mi, miejsca bytowania pasożytów, objawy świadczące o chorobie pasożytniczej. Wskazane grupy badanych były też zdania, że choroby pasożytnicze są częstymi chorobami wieku dziecięcego dającymi groźne powikłania. Kobiety częściej niż mężczyźni uważali, że cho- roby pasożytnicze dają ciężkie i groźne powikłania. Zdecydowana większość badanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wiedziała, że ból i wzdęcia brzucha, biegunka oraz nie- strawione stolce mogą świadczyć o zakażeniu lambliami. Tylko połowa mężczyzn wskazała, że o zakażeniu lambliami może świadczyć wysypka. Zdaniem większości badanych kobiet i mężczyzn świąd, przeczosy i strupy na bocznych powierzchniach palców skóry, świąd fał- dów skórnych i pośladków mogą świadczyć o zakażeniu świerzbem. Większość kobiet oraz osób z wyższym wykształceniem uważa, że leczenie świerzbowca powinno obejmować całą rodzinę. Większość badanych kobiet była zdania, że raz przebyta i wyleczona choroba paso- żytnicza nie daje odporności, wśród mężczyzn nieco ponad połowa wyrażała taką opinię. ▶ S ł o w a k l u c z o w e : dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice, wiedza, choroby paso- żytnicze.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.